Kompleksowe rozwiązania

Na jaki kurs chcesz się zapisać?  608-022-491

W naszej szkole każdy uczeń jest ważny i dbamy, by każdy z nich w pełni rozwinął swój potencjał językowy. Możesz uczyć się w grupie lub na zajęciach indywidualnych. W zależności od potrzeb i zainteresowań oferujemy kursy ogólne i egzaminacyjne oraz zajęcia indywidualne.

Zajęcia grupowe  Czas trwania: 60min lub 90min
Zajęcia dwuosobowe  Czas trwania: 60min lub 90min
Zajęcia indywidualne  Czas trwania: 45min lub 60min

Osobom preferującym zindywidualizowany tok nauczania proponujemy zajęcia z lektorem w systemie two-to-one. Mają charakter konwersacyjny, ale mogą też stanowić uzupełnienie kursów ogólnych i egzaminacyjnych. Zazwyczaj nacisk kładziony jest na przełamanie bariery komunikacyjnej, ale także na poszerzenie zakresu słownictwa o zwroty i wyrażenia z życia codziennego. Zajęcia często prowadzone są bez podręcznika. Ostatecznie jednak to Studenci decydują o ich zakresie, tematyce oraz częstotliwości i intensywności Zapraszamy! Zajęcia mogą trwać 60 minut lub 90 minut.