Dzieci

Umysł i pamięć dziecka są bardzo chłonne, ale to nie jedyny powód, dla którego warto zachęcać dziecko do rozpoczęcia nauki języka obcego.

Współczesny świat stawia przed nami coraz wyższe wymagania w zakresie znajomości i komunikowania się w językach obcych. Sprawne władanie angielskim, niemieckim czy francuskim stało się koniecznością już na etapie edukacji szkolnej, a także później, w życiu zawodowym i rodzinnym. Warto z tych względów zainwestować w edukację dzieci.

Na tym etapie ważne jest, aby dziecko trafiło pod opiekę specjalisty doświadczonego w pracy z dziećmi. W naszej szkole przeprowadzamy staranny dobór lektorów. Dzięki temu, oprócz efektów dydaktycznych, dzieci rozwijają w sobie umiejętność pracy w grupie i pracowitość.

 

Program zajęć obejmuje tematyczne gry i zabawy dobrane dla danej grupy. Intensywność nauki jest ustalana indywidualnie i może zmieniać się w zależności od potrzeb. Nigdy nie rezygnujemy z powtórek materiału i chociaż w naszej szkole nie ma ocen, dzieci sprawdzają swoją wiedzę w przeróżnych mini testach i quizach.

 

DzieciZajęcia odbywają się w grupach od 2 do 6 osób
z podziałem wiekowym na:

 • 6-7 lat, 
 • 8-9 lat,
 • 10-11 lat.
   

Dzieci 6-7 lat

Dzieci uczą się m.in.: 

 • rozumienia poleceń i wyjaśnień lektora,
 • nazw członków rodziny, zwierząt, przedmiotów wokół nas, kolorów, części ciała.

Sprawność mówienia na tym etapie to m.in.:

 • udzielanie odpowiedzi „tak/nie” na proste pytania,
 • używanie krótkich zwrotów grzecznościowych,
 • umiejętność nazwania ludzi i przedmiotów.

Dzieci na tym etapie uczą się przez zabawę na zasadzie „posłuchaj, powtórz i zapamiętaj”. Na zajęciach wykorzystywane są gry, muzyka, piosenki, ruch i rysowanie.

 

Dzieci

Dzieci 8-9 lat

W tym wieku możliwy jest rozwój następujących sprawności językowych:

 • rozumienie ze słuchu: instrukcji, prostych sytuacji komunikacyjnych, informacji zawartych w prostych wypowiedziach, nazw osób i przedmiotów z otaczającego nas świata,
 • mówienie - poprawne budowanie prostych odpowiedzi, formułowanie krótkiej wypowiedzi o sobie, nazywanie przedmiotów i ich poprawnej wymowy i intonacji,
 • czytanie ze zrozumieniem, szukanie pożądanych informacji, domyślanie się znaczenia nieznanych słów z kontekstu,
 • pisanie.

 

Dzieci 10-11 lat

W tym wieku dzieci są w stanie rozwinąć cztery sprawności językowe:

 • rozumienie ze słuchu i prawidłowe reagowanie w sytuacjach, gdy nie wszystkie słowa są zrozumiałe,
 • konwersacje - umiejętność wypowiadania się i podtrzymywania prostej rozmowy,
 • czytanie szczegółowe ze zrozumieniem,
 • pisanie listów, krótkich opowiadań, wypełnianie prostych ankiet.

Szkoła Językowa Step By Step - Angielski Tychy