Dorośli/Młodzież

Uczymy swobodnego, skutecznego i poprawnego porozumiewania się w określonych sytuacjach.

Osiągamy ten cel dzięki:
pracy w małych grupach, 
stosowaniu metody komunikatywnej, 
różnorodności ćwiczeń, 
pracy zespołowej na zajęciach (role-plays, konwersacje, dyskusje), 
indywidualnym konsultacjom z lektorem, 
łączeniu pracy na zajęciach z pracą w domu, 
monitoringiem postępów.
 
 
Zajęcia prowadzone są indywidualnie bądź w grupach liczących od 2 do 6 osób.

 

Dorośli/Młodzież

Dzięki pracy w tak małych grupach uczestnicy szybciej i bardziej efektywnie przyswajają wiedzę. Bezpośredni i częsty kontakt z lektorem daje gwarancję opanowania tego, co najtrudniejsze - umiejętności mówienia w obcym języku.

 

Im mniejsza grupa, tym więcej okazji do częstego wypowiadania się. Praca w małych grupach pozwala na wprowadzenie metod dydaktycznych rozwijających swobodę i bogactwo wypowiedzi.

 

Metody i techniki nauczania stosowane na zajęciach pozwalają studentom jak najwięcej mówić, aby poczuć się pewnie i bezpiecznie. Zasadą wprowadzania nowego materiału jest przedstawienie go w kontekście, a następnie przyswojenie poprzez aktywne uczestniczenie w różnorodnych ćwiczeniach bazujących na sytuacjach z życia codziennego.
 
Praca w czasie zajęć organizowana jest na wiele sposobów:
praca indywidualna, 
w parach, 
w grupach, 
debaty, 
projekty, 
prezentacje, 
symulacje.
Należy wspomnieć w tym miejscu, iż pomimo faktu, że kładziemy nacisk na mówienie, dbamy również o inne sprawności językowe.
 
Oferujemy następujące kursy:
 
Dla Dorosłych:

Dorośli/Młodzież

  • Naukę języka od podstaw z naciskiem na umiejętność porozumiewania się w języku obcym  podczas wyjazdów zagranicznych,
  • Naukę języka po latach – kurs mający za zadanie odświeżyć wiedzę Studentów zdobytą w przeszłości,
  • Kursy konwersacyjne na wszystkich poziomach zaawansowania,
  • Kursy specjalistyczne – English in Medicine, Business English i inne na życzenie Klientów.
 
Dla Młodzieży:
  • Naukę języka od podstaw z naciskiem na mówienie wraz z ćwiczeniami rozwijającymi pozostałe sprawności językowe – słuchanie, czytanie i pisanie w języku obcym,
  • Kursy konwersacyjne na wszystkich poziomach zaawansowania,
  • Egzamin Gimnazjalny podstawowy,
  • Egzamin Gimnazjalny rozszerzony,
  • Matura podstawowa,
  • Matura rozszerzona.

Szkoła Językowa Step By Step - Angielski Tychy